Logga in
Logga ut

”Ett politiskt Drömspel?”

Debatt. Andelen långtidsarbetslösa i Uppsala ökar. Trots det använder inte den rödgröna majoriteten de pengar som finns för åtgärder. Det skriver Kenny Jonsson (C) och Stefan Hanna (C).

I september var 6 311 personer i Uppsala arbetslösa ­eller i programåtgärder via Arbetsförmedlingen. 3 712 av dem hade varit utan arbete mer än ett halvår.

Antalet arbetslösa ungdomar var 971. Antalet hushåll med försörjningsstöd till flyktingar har sedan januari 2016 ökat med 700 till ett 1000-tal i augusti i år.

Men den rödgröna majoriteten är uppenbarligen nöjd med situationen eftersom avsatta pengar till arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning under lång tid inte utnyttjats för sitt ändamål. Förra året var det ett 40-tal miljoner kronor som inte användes, hittills i år drygt 15 miljoner.

Uppsala har nationellt sett en tämligen låg arbetslöshet. Antagligen är det lättare att betala ut bidrag och försörjningsstöd än att ta krafttag med offensiva åtgärder, tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Det tycks vara ett overkligt Drömspel majoriteten håller på med, där Strindberg slog fast att det ”är synd om människorna”.

Vi i Centerpartiet tycker synd om alla dessa människor som står utanför arbetsmarknaden. Vi vill att de budgeterade pengarna används, vi vill poola resurser med främst Arbetsförmedlingen, samarbeta med arbetslivet och ­näringslivet.

Vi vill satsa offensivt på åtgärder som ger kompetensutveckling, praktik och träning. Inkluderande sysselsättning, entreprenörskap och jobb. Det är också viktigt att underlätta och stimulera företagsutveckling.

Den rödgröna majoriteten presenterade härom veckan en nyhet i ett pressmeddelande, ”Tusentals fler elever på vuxen­utbildningen”. Det lät ju bra. Men, i år har hittills 4 336 personer påbörjat kommunal vuxenutbildning jämfört med 4 026 under 2016. Det blir 310 fler i år.

Jämfört med 2015 blir det 1 578 fler. Till det anges att 4 124 elever följer Sfi-undervisning hittills i år, 2016 var antalet 4 000. Alltså, nu 124 fler.

1 000-tals fler i vuxen­utbildning – Drömspel eller Fake news?

Vuxenutbildning är bra, inte minst den yrkesinriktade delen. Arbetsgivare efterfrågar generellt arbetskraft som har klarat av tröskelnivån, gymnasieexamen.

Men för många arbets­givare räcker inte det när man skärskådar omvärldsförändringar framöver. Man ser behov av personal med högre kompetens.

Långsiktigt räcker det inte att kommunen levererar grundläggande och gymnasial vuxen­utbildning samt Sfi. Kommunen bör hjälpa till att förmedla utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser som erbjuds av olika anordnare och som efterfrågas av arbetsgivare och enskilda.

Kommunens näringslivsfunktion bör aktiveras för att tillsammans med arbetsmarknads- och utbildningsnämnden ordna detta. Då kan det bli ett framtidsanpassat bra Drömspel för Uppsalas utveckling och tillväxt.

 
 

Debatt

Insändare