Logga in
Logga ut

Förtätningen är ett experiment!

Ledande Uppsalapolitiker bortser från hur hälsa, miljö och demokrati påverkas av den superförtätning som planeras för Eriksberg. Enligt forskare har något liknande aldrig skett tidigare. Det gäller både omfattningen och hur det sker.

Att ockupera 7 000 människors livsmiljö, skövla gammelskog, grönområden och höghusens friytor ger stress och samhällskostnader för ohälsa och sjukdom. Det är svårt att tro att detta ens kan hända i en demokrati. Några partier har definitivt glömt sina vallöften.

Att totalt omvandla Eriksberg mitt ibland de boende är ett medicinskt och socialt experiment. Försökspersonerna är inte frivilliga.

Att tvinga in en ny stadsdel inuti en befintlig är orealistiskt. Samhället har inte råd att förstöra en grön och välintegrerad boendemiljö som redan har god närservice. Klimatförändringarna gör den bostadsnära naturen oumbärlig.

Gör om, gör rätt! Genomför en medborgardialog värd namnet, ta hänsyn till artskyddsbestämmelser och habitatdirektiv. Återställ tilliten!

 
 

Debatt

Insändare