Logga in

Inför skördekonto för bönder

I dagarna avgörs framtiden för många lantbruksföretag. Om inte andraskörden blir tillräckligt stor, tvingas många avveckla sin verksamhet.

En sak som skulle göra det enklare för spannmålsbönder att parera extremväder, är att införa ett skördekonto. Med detta kan vinster från goda skördeår läggas undan för att kunna tas ut och beskattas under år med dålig skörd. Privata skogsägare har redan denna lösning, i form av ett skogskonto. Den vinst som en avverkning genererar, kan då fördelas på flera år eller skjutas upp till ett år när verksamheten i övrigt kanske inte ger någon inkomst.

Om vi gör det enklare för Sveriges lantbruksföretag att anpassa sin verksamhet och sina inkomster över tid, görs vår livsmedelsproduktion mer uthållig och beständig.