Logga in
Logga ut

”Inför stigande avgift på fossila bränslen”

Debatt. En avgift på alla fossila bränslen skulle kunna stoppa ­koldioxidutsläppen. Det skriver Henrik Petrén, Klimatsvaret ­Uppsala. Tidigare artiklar i debatten publicerades i UT nummer 9 ­och nummer 11.

Lasse Forss ifrågasätter i Uppsalatidningen nr 11 om vi kan se tecken på stora klimatförändringar. Det är oklart om Forss överhuvud taget kan övertygas av fakta i det här ämnet, men ett centralt faktum är att kol­dioxidhalten i atmosfären nu är över 400 miljondelar.

Så hög har den inte varit på några miljoner år.

Överskottet av koldioxid kommer i huvudsak från förbränning av fossila bränslen, något som påbörjades i stor skala först vid den industriella revolutionen. Då halten var runt 280 miljondelar.

Mänskligheten har alltså på bara några hundra år förändrat atmosfären lika mycket som naturliga variationer gjort på miljoner år. Kol­dioxid är en växthusgas, vilket innebär att den hindrar värmestrålning ut från atmosfären som därigenom värms upp.

Forss kan fortsätta att sikta in sig på enskilda datum och bortse från helheten, men det vore bra om vi andra som inte förnekar problemet kunde diskutera hur vi snabbt ska få stopp på utsläppen.

Jag och många med mig – till exempel Kanadas premiärminister, en växande grupp ledamöter i USA:s representanthus och meriterade forskare som James Hansen – förordar en stadigt stigande avgift på alla fossila bränslen. Avgiften ska se till att de i snabb takt konkurreras ut av andra energikällor.

För att hjälpa den enskilde med den oundvikliga omställningen från en fossil­baserad ekonomi ska hela statens intäkt från avgiften delas ut i lika delar till alla vuxna medborgare. De som förbrukar mycket kol, gas och olja får ökade nettokostnader men de som orsakar lägre utsläpp kan gå plus på utdelningen.

Att intäkten delas ut borde också göra det lättare att nå politisk majoritet för förslaget eftersom dragkampen om vad pengarna ska användas till (gröna investeringar eller skattesänkningar) undviks.

I Sverige drivs förslaget om Avgift och utdelning av Klimatsvaret och i USA och Canada (där ett liknande system provats med framgång i British Columbia och förmodligen kommer att införas i andra provinser) av Citizens’ Climate Lobby.

Vi är övertygade om att det som hittills gjorts för att bromsa den globala uppvärmningen inte är tillräckligt, och vi menar att Avgift och utdelning är ett förslag som tar oss mycket närmare målet – att stoppa koldioxidutsläppen.

 
 

Debatt

Insändare