Logga in

”Inventera näringslivets behov”

Åtta av tio företag som vill rekrytera har svårt att hitta personal. Det skriver representanter för Centerpartiet som vill se en lokal strategi för kompetensutveckling.

Företagarna hävdar att kompetensbrist mer än något annat försvagar vår konkurrenskraft och hämmar tillväxten. Så kan det inte fortgå. Centerpartiet Uppsala anser att vi måste utforma en tillväxtfrämjande kompetensförsörjningsstrategi.

Vi anser att kommunen bör inventera utbildnings- och kompetensbehoven i det lokala näringslivet, särskilt bland småföretag eftersom fyra av fem jobb skapas där. I Mälardalen skapas sju av tio jobb i småföretagen.

Sedan måste ”rätt” insatser skapas och förmedlas. De senaste åren har det saknats en kommunal infrastruktur för detta ändamål.

Nu inrättas ett lärcentrum som kan vara en ”spindel i nätet” och förmedla efterfrågade insatser på olika nivåer – kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning, arbetsmarknadsutbildning, folkbildning och utbildningar vid högskola. Det vill säga ett mycket brett utbud jämfört med den vanliga kommunala vuxenutbildningen.

För att stärka arbetet behövs samarbete mellan olika politikområden och förvaltningar inom kommunen. Men även med andra kommuner, regionen och Arbetsförmedlingen.

Vi vill gärna berömma den rödgröna majoriteten för att ett lärcentrum återupprättas. Men, vi vill framhålla att verksamheten inte bara ska syfta till att motverka utanförskap i Gottsunda, utan ska utnyttjas på ett långsiktigt tillväxtfrämjande sätt.

Lärcentrum är ingen skola utan en miljö för livslångt lärande på olika nivåer som är anpassad för att utveckla enskildas och arbetsgivares kompetens.

I Uppsalas näringslivspolitiska program anges att kommunen ska öka tillgången på kompetens på den lokala arbetsmarknaden. Vårt förslag är ett utmärkt exempel på det.

Centerpartiet vill att en ändamålsenlig och tillväxtfrämjande kompetensutvecklingsstrategi ska utformas, och att lärcentrumets funktion ska utvecklas. Då kan insatserna förhoppningsvis komma igång redan under hösten.