Logga in

”Låt privata aktörer bygga bort bristen”

Debatt. I Uppsala län behövs 30 nya äldreboenden på bara åtta års sikt. Politikerna måste lätta på reglerna och tillåta nya lösningar, skriver Sabina Joyau på Vårdföretagarna.

Den som bedömts behöva en plats på ett äldreboende ska inte behöva vänta, alls. Men så ser det tyvärr inte ut idag. Och bristen på äldreboendeplatser bara ökar.

Enligt finansdepartementet behövs 700 fler äldreboenden i Sverige till år 2026 för att möta behoven hos den växande andelen äldre över 80 år. Störst är behoven i storstäderna. I Uppsala län behövs 30 nya äldreboenden på bara åtta års sikt.

Det är inte troligt att kommunerna kan bygga bort bristen på äldreboenden på egen hand. Hittills har de inte förmått hålla jämna steg med utvecklingen.

Enligt Boverket saknar idag 116 av landets kommuner tillräckligt med platser. Då uppstår långa väntetider som kan vara förödande för de äldre som känner sig otrygga och istället får omfattande insatser från hemtjänsten.

Politiker måste nu låta privata aktörer bidra till att bygga bort bristen på äldreboenden. En tredjedel av de äldreboende som byggs i landet i år byggs av en privat aktör.

Men potentialen är större och fördelarna flera. Kommunerna behöver inte låna stora belopp, och får del av de privata aktörernas kompetens när det gäller både kvalitet och långsiktig kostnadseffektivitet.

Reglerna för vilken typ av byggnad som får fungera som ett äldreboende är idag strikta. Det ska de naturligtvis vara, men de får inte hindra nödvändig utveckling. Låt privata aktörer utveckla, bygga och pröva nya typer av äldreboenden som inte är bundna av dagens tillståndskrav på till exempel lokalernas utformning, antal lägenheter och antal våningar.

Målet är att möjliggöra för välfärdstekniska lösningar och innovationer. Annars riskerar vi att bygga in gårdagens lösningar i morgondagens boenden.