Logga in
Logga ut

”Måste bli lättareatt bygga lokaler”

Valdebatt. Det måste bli lättare för Uppsalas föreningar att bygga egna lokaler. Det skriver Liberalerna.

För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva i är vårt civilsamhälle oerhört viktigt. Här finns många föreningar som bidrar till att barn, unga och vuxna har en aktiv fritid och får ägna sig åt sådant som de tycker är roligt.

Och som ofta också främjar integration och möten över generationsgränserna.

Ett problem som föreningarna ofta stöter på är dock bristen på tillgängliga lokaler att bedriva verksamheten eller kansliet i. Därför vill Liberalerna att föreningars behov tydligare än idag ska tas med i beräkningen när kommunen planeras.

För att lösa de nuvarande lokalfrågorna och skapa beredskap för framtiden vill vi att Uppsala kommun inventerar strategiskt intressanta markområden som kan vikas åt föreningar och organisationer.

Många föreningar saknar i nuläget hemvist. De finns i tillfälliga lokaler eller på anläggningar som gör det svårt för dem att utöva sin verksamhet. Mycket tid ägnas åt att flytta material mellan olika platser i stället för att anordna aktiviteter och driva verksamhet.

Trots att många hallar och arenor har byggts sedan 2006 och flera kommer att byggas framöver så står fortfarande flera föreningar utan permanenta lokaler. Dessa föreningar och organisationer – som återfinns inom frilufts-, kultur- och idrottsområdena – jobbar ofta aktivt för att hitta finansiering för egna lokaler. Interna insamlingar eller nationella bidrag kan göra det möjligt för föreningarna att själva finansiera och bygga, men en svårighet är att hitta mark som passar deras behov.

Liberalerna vill därför att ­Uppsala kommun ska underlätta för föreningar som vill bygga egna lokaler. Detta genom att ta fram en lista över markområden som inte är direkt lämpade eller planeras för bostäder eller kontor, men som kan användas av föreningar och organisationer.

En sådan lösning gynnar alla i vår kommun men framför allt civilsamhället. Tyvärr sade den rödgröna majoriteten nej till detta förslag vid det senaste kommunfullmäktigesammanträdet. Man hänvisade till att det inte är ett problem för föreningar att hitta lämplig mark idag och särskilt med den nuvarande rödgröna politiken.

Våra erfarenheter och kontakter med föreningar och organisationer motsäger dock det. Markfrågan är ett problem.

Ett enkelt sätt att komma ifrån det är att ta fram en lista på mark och göra den tillgänglig så att den förening som är intresserad av att bygga lokaler kan studera den och därefter påbörja en dialog med kommunen om ett övertagande eller ett hyresavtal.

Valet i höst kommer att handla om många frågor, bland annat om föreningars villkor i Uppsala. Liberalerna har visionen klar!

 
 

Debatt

Insändare