Logga in
Logga ut

”Måste satsa mer påvården – inte mindre”

Debatt. Moderaternas skattesänkningar är inte vad Uppsala läns sjukvård behöver. Ska vi möta den ökande psykiska ohälsan måste vi satsa mer. Det skriver regionråd Vivianne Macdisi (S).

Om vi ska korta vård­köerna och möta den ökande psykiska ohälsan bland unga behöver vi satsa mer på vården, inte mindre. Moderaternas skatte­sänkningar är inte vad Uppsala läns sjukvård behöver.

Som trebarnsmamma finns det få frågor som bekymrar mig så mycket som den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga. För­utom att det barn som drabbas mår dåligt så påverkar det också familjen på ett sätt som kan vara förödande.

Vi ser nu också att unga med psykisk ohälsa i högre utsträckning börjar använda droger. Missbruket riskerar att slå sönder familjer.

Det är oacceptabelt att barn idag inte får den vård de behöver i tid. Uppsala läns familjer måste kunna känna sig trygga med att välfärden finns där för dem när det behövs.

Brister i svensk sjukvård är tyvärr inget nytt problem. Det har utbildats för få och arbetsvillkoren är inte tillräckligt bra. Personalbristen har tillsammans med det faktum att allt fler unga söker vård för psykisk ohälsa lett till alldeles för långa väntetider.

Om vi ska lyckas vända utvecklingen och lösa vårdens problem krävs att vi kraftsamlar och investerar för att förbättra personalens villkor samt utbildar och anställer fler.

Från politikens sida är det helt avgörande att vi tar signalerna och problemen på allvar och investerar mer i vården. Vi går nu fram med två stora satsningar på totalt över tio miljoner kronor för att korta köerna och hjälpa unga som drabbats av psykisk ohälsa och deras familjer.

För att se till att vården finns närmre medborgarna satsar vi nu sex miljoner kronor på att öppna samtalsmottagningar med psykologer och kuratorer i Uppsala läns alla kommuner.

Närheten är viktig både för att få familjers vardagspussel att gå ihop men också för att kunna jobba ihop med den lokala elevhälsan och se till så att ingen faller mellan stolarna.

Vi satsar nu också 4,5 miljoner kronor för att öppna en helt ny mottagning för barn och unga med missbruk och beroendeproblematik. Vi måste förbättra omhändertagandet av unga missbrukare och sätta in rätt insatser från samhället i ett tidigt skede.

Satsningen innebär också att personal ska ges utbildning och kompetens för att bättre kunna möta barn med både psykisk ohälsa och missbruk. Föräldrar som kämpar för att rädda sina barn från missbruk ska veta att de har samhällets stöd.

Det finns ingen enkel genväg till bättre sjukvård. Vi behöver förbättra arbetsvillkoren och anställa fler sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer och läkare.

Moderaterna går till val på att sänka skatten med 30 miljarder kronor, den största skattesänkningen sedan 2007. Vi socialdemokrater vill fortsätta att satsa på sjukvården genom att anställa fler och förbättra villkoren för de som jobbar i vården idag.

 
 

Debatt

Insändare