Logga in
Logga ut

”Mycket bro för pengarna”

Svar på Sigge Fagerströms insändare om Flottsundsbron iUppsalatidningen nr 25.

Det är skattebetalarnas pengar som vi förtroendevalda har att förvalta och kommunens investeringar måste alltid bygga på väl underbyggda förslag och kalkyler. Den kostnadsuppskattning på 40 miljoner kronor som medierna refererar till togs fram i ett mycket tidigt skede, innan den nya Flottsundsbrons utformning hade avgjorts.

Den uppskattningen framstår som helt orealistisk och har inte tagits fram under min tid som ordförande. Den har heller inte legat till grund för det beslut som vi i nämnden har fattat.

Den nya Flottsundsbron kostade cirka 150 miljoner kronor att bygga, vilket är en rimlig kostnad för en bro av det slaget. I stora och komplexa byggprojekt kan den exakta slutnotan vara svår att förutse. Stadsbyggnadsförvaltningen har dock löpande hållit oss i nämnden uppdaterade och kunnat förklara de avvikelser som uppstått.

Uppsalaborna har fått mycket bro för pengarna och bron kommer att vara till stor nytta och glädje för många generationer Uppsalabor.

 
 

Debatt

Insändare