Logga in
Logga ut

”Osäkerheten slår ut företagandet”

Valdebatt. Antalet företag inom välfärdssektorn sjunker i Uppsala. Vilket påverkar patienter och brukare. Det är hög tid för ett nytt politiskt ledarskap, skriver Marta Obminska (M).

Nyligen presenterade Svenskt Näringsliv en rapport som visar att antalet nya företagare i skola, vård och omsorg sjunker kraftigt samtidigt som välfärdsföretagare som lägger ner sin verksamhet ökar. Siffrorna är oroväckande och bekräftar att de rödgrönas politik på många sätt är negativ för landets företagare.

På riksnivå har nyföretagandet i välfärdssektorn sjunkit med drygt 15 procent sedan årsskiftet 2015/16. Under samma period ökade antalet välfärdsföretagare som valde att lägga ner verksamheten med 18 procent.

Även siffrorna nedbrutna i vårt län visar på en kraftig nedgång i nyföretagandet. Antalet människor som avslutade sitt företagande inom välfärdssektorn nådde en toppnotering under senaste året och uppgick till hela 299 stycken.

Den främsta förklaringen till den dystra utvecklingen är den rödgröna regeringens kommande lagförslag om ett vinsttak i välfärden och den osäkerhet man skapar när man planerar förslag som riskerar att slå ut en stor del av företagandet inom skola och omsorg.

Förutom att de idéer och den drivkraft som finns inom välfärdssektorn riskerar att gå förlorade så hotas också verksamheten och valfriheten för hundratusentals elever, brukare och medarbetare. På assistansområdet anordnar privata utförare assistans åt närmare tre fjärdedelar av alla brukare.

Dessutom har den så kallade Reepalautredningen fått kraftig kritik av Lagrådet och många av remissinstanserna. Lagrådet skriver bland annat att: ”Både när det gäller konsekvensanalysen och utformningen av detaljerna kring vinstbegränsningen får, sammanfattningsvis, det nu framlagda förslaget anses ofullständigt som beslutsunderlag.”

Vi har samtidigt sett hur flera av länets kommuners företagsklimat har rasat i Svenskt näringslivs rankning de senaste åren och hur den stora potential som vårt län har inte tas tillvara. Exempelvis rasar företagsklimatet i S-, MP- och V-styrda Uppsala kommun till plats 213 av landets 290.

Företagandet skapar arbetstillfällen och tillväxt, vilket i sin tur ger skatteintäkter till skola, vård och omsorg.

När fyra av fem jobb skapas i små- och medelstora företag blir det extra viktigt att det är enkelt och lönsamt att driva företag.

Det är därför hög tid för ett nytt politiskt ledarskap som kan skapa förutsättningar för fler jobb och växande företag, både i Sverige och i Uppsala län.

 
 

Debatt

Insändare