Logga in
Logga ut

”Ovärdigt skicka dit ensamma barn”

Debatt. 1 800 barn har försvunnit i Sverige de senaste fyra åren. Om några år tänker vi tillbaka på dagens flyktingpolitik och skäms. Det skriver representanter för ­Feministiskt initiativ.

Ensamkommande barn och ungdomar är ingen homogen grupp. Bakom varje siffra finns en individ med en röst, dröm och en strimma hopp vi behöver ta tillvara på.

Feministiskt initiativs politik är byggd på mänskliga rättigheter och så länge världen har områden med naturkatastrofer, krig, hot och förtryck ska det vara varje människas rätt att fly till tryggheten. Detta finns nedskrivet i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionens artikel 22 och 38.

Asylprocessen som ensamkommande och asylsökande barn tvingas gå igenom är utdragen och inhuman. Med milslånga väntetider, osäkra åldersbedömningar och utvisningar till länder de aldrig satt sin fot i.

Många av de som utvisas till Afghanistan påbörjar sin flykt på nytt så fort de landat. Ett liv som papperslös i grannlandet Iran framstår som lugn i jämförelse med hemlandets terrorattacker och inbördeskrig.

Afghanistan är inte säkert för någon, det är därför ovärdigt att skicka dit ensamma barn.

Partierna och regeringen velar mellan vilka rättigheter världens folkgrupper ska ha. Feministiskt initiativ har en tydlig linje.

Vi vill se ett Sverige som värnar om flyktingbarn lika mycket som inrikes födda och där alla barn får sina rättigheter tillgodosedda. Där rätten till liv, lek och trygghet går först och där närheten till sin familj prioriteras framför extra pengar i statskassan.

Ensamkommande barn är inte helt ensamma, de har oss att lita på.

 
 

Debatt

Insändare