Logga in
Logga ut

Personlig assistans är billigt

Personlig assistans är både kostnads- och kvalitetsmässigt överlägset jämfört med andra alternativ, som särskilda boenden eller hemtjänst enligt flera rapporter. Om personlig assistans avskaffades skulle ju inte behoven försvinna!

Socialstyrelsen har jämfört kostnaderna för särskilt boende med dem för personlig assistans. Genomsnittskostnaden är något lägre för särskilt boende. Men personer i särskilt boende har också ofta flera insatser enligt LSS.

Personlig assistans är därför billigare även för dem med omfattande behov, enligt en jämförelse från föreningen Jag.

Hemtjänsten är inte heller ett kostnadsbesparande alternativ, förutsatt att inte kvaliteten och kvantiteten kraftigt försämras. Kostnaden per hemtjänsttimme är cirka 70 procent högre än för en assistanstimme. Det allmännas kostnad för 90 assistanstimmar är densamma som för 54 timmars hemtjänst.

Det är först vid en halvering av antalet utförda timmar hos brukaren som en märkbar besparing uppnås genom att ersätta personlig assistans med hemtjänst.

 
 

Debatt

Insändare