Logga in
Logga ut

”Politikerna bör redovisa vad de anser”

Debatt. I år betalar Uppsala kommun ut nära 3 000 miljoner kronor till privata bolag som säljer vård, omsorg och skolverksamhet till kommunen. Inför valen i höst bör Uppsalas politiker redovisa vad de anser om detta.

I år betalar Uppsala kommun ut nära 3 000 miljoner kronor till privata bolag som säljer vård, omsorg och skolverksamhet till kommunen (enligt Uppsala kommuns ”Mål och budget 2018–2020. Fastställd av kommunfullmäktige 6–7 november 2017” och mejl från kommunens ledningskontor i januari 2018).

Enligt artiklar på Svenskt Näringslivs och Företagarnas hemsidor 2017–2018 tar bolag av detta slag ut minst ca 10 procent i vinst, annars skulle de inte bedriva någon verksamhet. Det betyder att i år går omkring eller mer än 300 miljoner skattekronor avsedda för vård, omsorg och skolundervisning till vinster i privata bolag, och lika mycket tidigare år.

Detta är helt onödiga förluster för Uppsalas skattebetalare. Flera undersökningar har visat att vård, omsorg och skolor som drivs av privata bolag vanligen varken är kvalitativt bättre eller billigare än motsvarande offentliga inrättningar. Detta trots att de offentliga har mycket tyngre ansvar för att vård- och omsorgsbehövande och elever får den vård, omsorg och undervisning de har rätt till (se Statens offentliga utredningar 2016:78).

Inför valen i höst bör Uppsalas politiker redovisa vad de anser om detta, så att väljarna får tydlig möjlighet att tillsätta ett kommunfullmäktige och en riksdag som ser till att Uppsalas skattebetalare snart befrias från de onödiga förluster som vinstdriven privat vård, omsorg och skolundervisning orsakar.

 
 

Debatt

Insändare