Logga in
Logga ut

”Redovisa målsättningen öppet”

Debatt. De nya busslinjerna skulle ge allmänna förbättringar. Men så har det inte blivit för alla. Varför redovisar inte politikerna sina sänkta ambitioner öppet? Det undrar Hans-Åke Jansson.

Vi som bor på Källparks­gatan i Sala backe och i dess närhet miste i busslinje­omläggningen vår gamla linje 9 – vår tidigare lätttillgängliga länk till och från centrum. Nu har vi svårt att hitta andra lösningar än att använda oss av bil.

Nya buss 30 slutar gå framåt kvällen och vi ser hur våra möjligheter att delta i samhällslivet har försämrats. Vi seniorer som inte är så rörliga att vi kan ta oss till fjärran hållplatser, men som fortfarande är intresserade av att kunna gå på teater, konserter, bio och liknande tillställningar på kvällen.

Detta i en stad som kallar sig ”äldrevänlig”.

Vid första presentationen av busslinjeprojektet påstods att det skulle bli allmänna förbättringar med en tätare och snabbare trafik; ”så tät att det inte behövs någon turlista”.

Det är kanske nödtvunget att sänka ambitionsnivån avsevärt om kollektivtrafiken blir för dyr för att förse oss äldre och mindre rörliga med en lättillgänglig busstrafik. Men då bör man väl i så fall redovisa en ny politiskt formulerad målsättning helt öppet?

En enkel och inte särskilt kostsam möjlighet till förbättring vore att köra linje 4 i Alrunegatans förlängning över Fyrislundsgatan till Johannesbäcksgatan (trafikljusen finns redan där och måste ändå passeras av bussen), sedan följa Johannesbäcksgatan norrut och därefter ansluta till 4:ans nuvarande dragning för att via Gränby Centrum trafikera Vaksalagatan.

En sådan lösning kunde ju vara god nog för oss om andra lösningar blir för dyra för kommunen att genomföra. Det bästa får ju ändå inte bli det godas fiende.

 
 

Debatt

Insändare