Logga in
Logga ut

”S och MP sviker Uppsalas barn och unga”

Samtidigt som allt fler barn och unga mår allt sämre stänger Region Uppsala väl fungerande Hälsoäventyret. Det är ett svek, tycker Krist­demokraterna.

Hälsoäventyret är en uppskattad verksamhet – i Uppsala, Håbo, Tierp, Älvkarleby och Östhammar – som många av länets elever fått del av. Från årsskiftet startas även verksamhet i Knivsta.

Hälsoäventyret kompletterar skola och elevhälsa när det gäller hälsofrämjande undervisning. Syftet är att i ett tidigt skede ge barn och ungdomar verktyg för en god fysisk och psykisk hälsa. Det är en aktuell och angelägen verksamhet.

Av enkäten ”Liv, hälsa – Ung” framgår att många elever mår psykiskt dåligt, är stressade och upplever skolan som otrygg. Särskilt dåligt mår flickorna i högstadiet. Samma oroande signaler kan vi se genom de ökade köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.

Sedan starten 2002 har cirka 102 000 elever fått del av Hälso­äventyrets hälsofrämjande undervisning. I december 2014 meddelades dock att Hälsoäventyret från och med våren 2017 var upp­sagda från sina lokaler i Uppsala. Detta borde normalt sett inte varit ett problem.

Men tyvärr styrs verksamheten i regionen av två miljöpartister – vårdstyrelsens ord­förande Malena Ranch och fastighets- och servicenämndens ordförande Johan Edstav. Dessa två är antingen djupt ointresserade av att verksamheten ska vara kvar eller djupt oskickliga då de ej lyckas få fram relativt enkla lokaler på tre år.

Som en följd av deras ointresse och/eller inkompetens är nu Hälsoäventyret i Uppsala stängt på gruns av lokalbrist.

På område efter område ser vi hur Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Uppsala sviker länets barn och ungdomar.

Vi kristdemokrater vet att en bra skolgång är en god grund för ett gott liv.

Mår man dåligt minskar också förutsättningarna att klara skolans mål och man lär sig mindre. Misslyckas man i skolan ökar också risken för ett långvarigt utanförskap vilket i sin tur ofta påverkar hälsan.

 
 

Debatt

Insändare