Logga in

”Se över valsystemet”

Debatt. Sverige har genomgått en kraftig demografisk förändring, men valsystemet har inte tagit hänsyn till detta. Det behövs en förändring för att demokratin inte ska urholkas. Det skriver Landsbygdspartiet oberoende.

Vid valet år 2022 kommer troligen mer än av 50 procent av Sveriges befolkning att bo i Stockholm, Göteborg eller Malmö med förorter. Vilket motsvarar ca 1,5 procent av Sveriges yta.

Oavsett vilket parti man röstar på, så blir det alltså dessa 1,5 procent som bestämmer över resterande. Det systemet är direkt förödande om man vill att hela Sverige ska leva.

Det finns några stora skäl till landsbygdens och småorternas avfolkning. Det första är rationaliseringarna inom jordbruket. Jordbruksbefolkningen gavs jobb inom industrin som senare ersattes av jobb inom offentlig förvaltning och tjänstesektor, vilka förlades till större städer eller centralorter.

Ett annat skäl är kapitalöverföring av värden, som skapats på landsbygden och som borde stannat där. Det sista skälet är förändringen av styrelseskicket.

1952 försvann 2 281 sockenbaserade kommuner som kommunala enheter och ersattes av 816 storkommuner. 1964 inledde staten en omgruppering av landets kommuner i 282 kommunblock där alla landskommuner skulle införlivas med närmaste större centralort.

Därmed tvingades det lokala självstyret att upphöra för svensk landsbygd. Reformen avsågs frivillig, men när socialdemokraterna fick egen majoritet 1968 stiftades en tvångslag att genomföra kommunblocksreformen.

1971 infördes en enhetlig kommuntyp då samtliga landskommuner, städer och köpingar ombildades till enbart kommuner. I dag är det 290 kommuner i Sverige. Störst är Stockholm med ca 940 000 invånare och minst Bjurholm med ca 2 500.

När människor slår sig samman i föreningar och företag så är det för att odla gemensamma intressen eller driva gemensamma frågor. Att tvinga ihop människor med olika intressen och ambitioner är fel.

Människor på landsbygden och i småorter har oftast mycket litet gemensamt med den centralort, som de tvingats samman med. Resultatet blir att de röststarka centralortsväljarna helt tar över makten.

Stadsplanering, vattenförsörjning, avloppsnät och tunnelbanesystem är inget som berör landsbygden och hanteras bäst av stadsborna ensamma, medan boendefrågor på landsbygden sköts bäst av invånarna där.

Den samverkan som behövs gäller i huvudsak grundskolor, barnomsorg och äldreomsorg. Det kommunala utjämningsbidraget, som avser dessa områden kan lika gärna skickas till en liten kommun.

Valet 2022 kommer troligen att utföras genom val via våra datorer. Varför inte dessförinnan passa på att se över valsystemet, så att hela Sverige kan leva?