Logga in
Logga ut

Två år att bygga 100 meter!

Framkomlighet, säkerhet i trafiken och mindre utsläpp av skadliga avgaser. Allt detta kräver noggrann planering och styrning av vägarbeten och byggnadsarbeten. Men i Uppsala sker dessa arbeten i anarki mellan kommunens nämnder och styrda av entreprenörernas logistik för bekvämaste utförande.

Några exempel av otaliga:

Gång/cykelvägstunneln under järnvägen i Skolgatans förlängning spärras av (oktober–november 2017) i över två månader för arbeten som försämrar vinterunderhåll och i onödan hindrar genomfart. Arbetstid: 200 timmar (25 timmar/vecka under åtta veckor) avspärrningstid: 1 344 timmar (åtta veckor).

Snabbcykelled/gångväg från Gamla Uppsala till Centrum. Avspärrning Vattholmavägen och vägen längs Gamla Uppsalagatan och järnvägen mot Resecentrum. Tvingar cyklister och gående att korsa Vattholmavägen två gånger på ett mycket trafikfarligt sätt. Avspärrning planerad för mer än två år från november 2017.

Gång/cykelvägen söder om Stadshuset mot Resecentrum saknar beläggning elva år efter att Resecentrum invigts. Varför?

Vaksalagatan vid Kvarnen. Varför tar det två år att bygga om en vägsträcka på 100 meter?

 
 

Debatt

Insändare