Logga in
Logga ut

”Två av tre i länet får mer i plånboken”

Debatt. Med Moderaternas budget skulle 212 427 personer i Uppsala län få ut mer i plånboken. Det leder till att fler vill jobba och väl­färden kan stärkas. Det skriver Marta Obminska (M).

Allt för länge har bilden av Sverige präglats av pessimism. Kriser har avlöst varandra och trots att ekonomin går som tåget har allt för många haft känslan av att någonting inte står rätt till. Många, främst utrikes födda, är arbetslösa.

Med Moderaternas budgetförslag vill vi stärka välfärdens kärna – det vill säga skola, vård och omsorg – och säkerställa rättsväsendet och försvaret.

Vår budget är en samlad reform­agenda med tydligt fokus på att det ska löna sig att arbeta, fler jobb, bättre integration och viktiga trygghets- och välfärdssatsningar.

Sverige måste samtidigt rustas inför tuffare tider genom en ansvarsfull ekonomisk politik. Vår budget ser alla dem som jobbar, kan och vill jobba och har jobbat. Vi sänker skatten med en tydlig inriktning mot dem med lägre inkomster och mot vanliga löntagare. Det handlar om grundläggande rättvisa, men också om att bygga Sverige starkare.

För ett hushåll med en busschaufför och en undersköterska med två barn innebär detta 1 000 kronor mer per månad. För en ensamstående över 65 år som arbetar heltid innebär detta 700 kronor mer per månad.

I Uppsala län skulle det innebära att 212 427 personer skulle få sänkt skatt med Moderaternas budget. Det innebär att två tredjedelar av människorna i länet skulle få ut mer i plånboken!

Det enda sättet att långsiktigt klara välfärdens finansiering är att fler jobbar och att vi jobbar längre. När det lönar sig bättre att ta ett arbete blir de som jobbar fler.

Alliansregeringen sänkte skatten på arbete med cirka 100 miljarder kronor. Sam­tidigt ökade resurserna till vård, skola och omsorg med ungefär lika mycket under samma period – därför att fler kom i arbete och betalade till välfärden.

Oavsett vad Socialdemokraterna säger kan de aldrig bortse från detta faktum.

Moderaterna vill även satsa på 10 000 fler polisanställda i hela landet och höjda polislöner. För Uppsala läns del skulle det kunna innebära 160 nya poliser och 130 nya civilanställda.

Polisen ska även ges bättre verktyg och straffen för grova våldsbrott bör skärpas. Lag och ordning ska återupprättas i hela landet. Sverige och Uppsala län ska ha en trygghet att lita på.

Sveriges välstånd och välfärd bygger på att många arbetar och betalar skatt. Alla måste kunna känna sig trygga i samhället. Dessutom ska det offentliga ge tillbaka genom lägre skatter och genom stora satsningar på att förstärka välfärdens kärnverksam­heter.

 
 

Debatt

Insändare