Logga in
Logga ut

”Tydliga mål i cykelstrategin”

Debatt. Replik på debattartikeln ”Cykelinfrastruktur för alla” i Uppsalatidningen nr 38.

Krister Ericsson skriver om behovet av att satsa på cykeln även utanför Uppsala stadskärna. Mycket gör vi redan i dag – men det finns såklart ännu mer att göra. För att lyckas har Uppsala kommun antagit en handlingsplan för att bli Sveriges bästa cykelstad till år 2018.

En del i arbetet inom handlingsplanen är att kommunen till år 2018 bygger fem snabbcykelleder.

På regional nivå arbetar vi med en cykelstrategi med tre tydliga mål: till år 2030 ska andelen kombinationsresor cykel–kollektivtrafik fördubblas, cykeltrafikens färdmedelsandel öka med tio procentenheter och antalet omkomna och svårt skadade cyklister halveras.

Under sommaren stod cykel­vägen mellan Morgongåva–Heby klar och arbete pågår för att cykelvägen mellan Uppsala, Ulva kvarn och Bälinge ska vara klar till hösten 2018. Vilka gång- och cykelvägar som ska prioriteras framöver är en fråga för länstransportplanen som är ute på remiss.

Även om cykeln är som mest konkurrenskraftig i tätorterna är den även en självklar komponent för längre resor där cykel kombineras med kollektivtrafik. Detta förutsätter goda anslutande gång- och cykelvägar och säkra parkeringsmöjligheter vid stationer, resecentra och arbetsplatser.

Precis som Ericsson efterfrågar är det i dag redan möjligt att ta med cykel på många av UL:s regionbussar och på Upptåget under stor del av dagen. Från 9 januari 2018 halveras kostnaden för att ta med cykeln på regionbuss och på Upptåget kommer det att bli helt gratis.

 
 

Debatt

Insändare