Logga in
Logga ut

Undermåliga skolprojekt avbryts

Debatt. Svar på repliken ”Finns denna kompetens inom kommunen?” i Uppsalatidningen nr 9.

Moderaterna söker väljarnas förtroende i höstens val för att vända Uppsalas skolresultat, vilka rasar i nationella jämförelser med nära 80 platser. Omfattande satsningar på lärarna är en viktig del i detta arbete.

Satsningen på evidens innebär att alla lärare erhåller en verktygslåda av undervisningsmetoder. Samt kunskap om i vilken ordning som metoderna tillämpas för att så många elever som möjligt ska lära sig så mycket som möjligt.

Vissa svar hämtas från internationell forskning. Andra svar tar vi fram själva genom egna skolprojekt.

Från och med i höst kommer skolprojekt, som inte vilar på gedigna vetenskapliga metoder, inte att påbörjas. Bra skolprojekt kommer att vässas medan undermåliga skolprojekt kommer att avbrytas.

Skolprojekt som inte ger avsedd effekt avbryts. Sammantaget får lärarna mer tid åt sin undervisning.

Moderaterna går dock inte till val på att öka lärarnas totala undervisningstid. Vi vill istället frigöra mer tid till lärarnas huvuduppdrag.

Vi vill anställa välutbildade lärarassistenter på varje skola, minska lärarnas mötestider och administration samt införa central rättning av nationella prov.

Den centrala analysenheten ska beskriva och förklara resultaten i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Avancerade kvantitativa och kvalitativa metoder ska användas, exempelvis metoden ”difference in differences”.

Idag tillämpas metoderna inom IFAU, Finansdepartementets budgetkontor och delar av Riksdagens Utredningstjänst.

Uppsala kommun ska även hämta inspiration från Social­styrelsens arbete med evidens inom sjukvården. Vi har redan möjlighet att genomföra delar av detta, men några strategiska kompetenser behöver rekryteras.

 
 

Debatt

Insändare