Logga in
Logga ut

Varför ses det som ett straff?

Moderaterna vill utöka föräldraledigas och arbetslösas barns tid på förskolan till 30 timmar i veckan. Jag förmodar att de som har lagt detta förslag varken har pratat med pedagogerna på förskolorna eller vistats på en förskola en längre tid, de kan inte ha en aning om hur det verkligen ser ut.

Eftersom många förskolor har öppet cirka elva timmar per dag kan det bara vara som mest personaltätt under ett fåtal timmar på förmiddagen. De barn som har långa dagar måste också få chansen att ha lite lugn och ro, vilket kan möjliggöras om några barn går hem tidigt.

Varför ses det som ett straff att barnen ”bara” få gå 20 timmar i veckan på förskolan istället för att se det som någonting positivt att barn och föräldrar får mer tid tillsammans under en period? 20-timmarsbarnen får ju gå på förskolan när det är mest personaltätt och när det är mest verksamhet.

De 20 miljoner som ni vill satsa på detta kan läggas på någonting betydligt vettigare!

 
 

Debatt

Insändare