Logga in
Logga ut

”Vi måste öka tempot”

Valdebatt. Uppsala kommun måste agera och bygga fler LSS-bostäder. Det skriver Helena Hedman Skoglund (L).

Häromdagen visade det sig att min fyraårige sons nya förskollärare är densamma som jag och min lillebror möttes av när vi började förskolan på 1980-talet. Nu, i en helt annan del av staden, 30 år senare, möttes vi igen. Ett glatt återseende för oss båda.

Samtalet kom dock snabbt att handla om hur det var då och hur vardagen på förskolan fungerade för min lillebror som har en funktionsnedsättning. Det vill säga, den fungerade inte särskilt bra alls. Förutsättningarna fanns inte. Och kanske saknades också kunskaperna.

Vår förskollärare mindes hur mina föräldrar hade kämpat. 30 år senare kan jag konstatera att kampen för att deras son ska ha ett bra liv – med en innehållsrik och trygg vardag – långt ifrån är över. Med varje steg i livet kommer nya utmaningar, nya hinder, nya svårigheter att övervinna. Den som kämpar mest är förstås min bror.

Något han delar med många andra är längtan efter ett boende där han känner sig trygg, förstådd och får den hjälp han behöver. I Uppsala finns alldeles för få LSS-bostäder. Valmöjligheterna är få och väntan ofta lång på att bli erbjuden något alls.

Därför vill Liberalerna att Uppsala kommun omgående ska agera för att tillräckligt många gruppbostäder och trapphusboenden byggs så att alla som behöver och vill kan få flytta hemifrån.

En väg dit är att införa LOV (lagen om valfrihet). Då kan även företag bygga sina egna LSS-bostäder, precis som de kan bygga boenden för äldre per­soner, och den som har rätt till en LSS-bostad får samtidigt större möjlighet att själv välja var hen vill bo.

Det innebär inte att Uppsala kommun inte ska bygga och driva LSS-bostäder. Men det går för långsamt nu. Vi måste öka tempot.

Vi måste också satsa mer på digital teknik, moderna hjälpmedel och minska antalet kontakter var och en måste ta med myndigheter genom att erbjuda hjälp med detta.

Fortfarande fattas ofta resurser och fortfarande kommer ofta barn med olika typer av funktionsnedsättningar i kläm i förskolan och skolan, trots insatser efter bästa förmåga av lärare och personal som vill allt gott.

Min vision är att vartenda barn ska få det stöd hen behöver för att ha en trygg vardag i förskolan och skolan, och för att kunna nå kunskapsmålen.

För att det ska bli verklighet krävs en politisk prioritering som S, V och MP inte varit villiga att göra under denna mandatperiod. Dessa barn kostar mer pengar. Men det är pengar som jag och Liberalerna med glädje satsar.

 
 

Debatt

Insändare