Logga in
Logga ut

”Vi ska pressa tillbaka otryggheten”

Debatt. Uppsala ska hålla ihop och bli tryggare. Det skriver kommunalråd Erik Pelling (S).

Vi har en plan för att bryta segregationen och skapa ett starkare samhälle. Vi bygger nu bostäder i blandade upplåtelseformer i segregerade stadsdelar men mer krävs för att vi ska lyckas.

I Gottsunda har vi sjösatt en rad åtgärder eftersom stadsdelen är utpekad som särskilt utsatt.

Nu vill vi tillsammans med regeringen stärka åtgärderna ytterligare och dessutom vidta flera av dem också i Nyby, Stenhagen, Gränby och Sävja.

Vi kommer att fokusera på tre saker: skola, jobb och trygghet på gator och torg.

Allt börjar i skolan och alla elever ska få möjlighet att lyckas. Med fler vuxna i klassrummet kan vi skapa studiero och höja kunskapsresultaten. Därför vill jag testa tvålärarsystem i skolor med låga resultat.

Vi behöver också anställa fler lärarassistenter och socionomer på skolorna så att lärarna kan fokusera på sitt huvuduppdrag. Det måste gå före sänkta skatter.

För att bryta segregationen behöver vi ställa krav på att alla ska vara med och bidra, och på svenska språket. Alla som kan jobba ska jobba. Med vuxenutbildningar skräddarsydda för arbetsmarknadens behov kan vi få fler i jobb.

Uppsala behöver också samhällsjobb, ett steg in på arbetsmarknaden, som tar Uppsalabor från bidrag till egen försörjning.

Vi måste vara kompromisslösa mot brottsligheten. Tillsammans med polisen kan vi bekämpa gängen och deras rekrytering. Uppsala kan bli tryggare med fler trygghetskameror, satsningar på kommunala ordningsvakter och fler socialarbetare som arbetar mot ungdomar.

Segregationen är ingen naturlag. Om vi bygger bostäder i blandade upplåtelseformer och samtidigt satsar på skola, jobb och trygghet kan vi se till så att hela Uppsala utvecklas åt rätt håll. Tillsammans kan vi pressa tillbaka otryggheten och minska klyftorna.

 
 

Debatt

Insändare