Logga in

”Vi värderar föreningslivet högre än så”

Debatt. Replik på debattartikeln ”Måste bli lättare att bygga lokaler” i Uppsalatidningen nr 13.

Liberalerna skriver att kommunen bör erbjuda föreningar mark ”som inte är direkt lämpade eller planeras för bostäder eller kontor” till att bygga sina egna lokaler.

Vi i den röd-gröna majoriteten S-MP-V värderar föreningslivet högre än så. Vi arbetar redan systematiskt med att tidigt inkludera förningslivet i utbyggnaden av vårt växande Uppsala. Och i Översiktsplanen 2016 slås det också fast att kommunen ska säkerställa ytor och funktioner som ger närhet i vardagen.

I den rödgröna budgeten specificeras dessutom att användning av lokaler, mark och anläggningar ska samordnas och erbjudas till det civila samhället.

Arbetet med att inventera behovet av och tillgången till lokaler för föreningsliv och allmänheten genomförs idag på ett sätt som inte tidigare gjorts och tas med i all planering av markanvändningen.

Dock är det är oftast inte tillgången till mark som är den främsta utmaningen för föreningarna, utan de ekonomiska resurserna sätter också gränser. Därför utökar vi föreningsstödet generellt från 2018 med särskilt fokus på barn och unga.

Med det nya systemet jämnar vi också ut orättvisor mellan föreningar. Vi ökar stödet till föreningar som vill driva sina egna anläggningar och som tidigare fått ett förhållandevis lägre stöd.

Vi rödgröna hade en tuff uppgift när vi tillträdde efter Alliansstyret i Uppsala. Sedan vi tog över 2014 byggs nu infrastrukturen för idrott och fritid ut på ett sätt som aldrig tidigare skådats. Vi betar av underhållsskulden i hög takt och har fått spaden i marken för en stor mängd nya anläggningar.

Det vi redan beslutat för idrotten, fritiden och friluftslivet kommer att sätta Uppsala främst i jämförelse med andra kommuners satsningar om man ser till antal skattekronor per invånare och år.