Logga in
Logga ut

”Vi vill inrätta kvalitetskrav”

Valdebatt. Vi värnar kvalitet och valfrihet, skriver Marta Obminska (M) i en replik på Ardalan Shekarabi (S) och Erik Pelling (S) i Uppsalatidningen nr 22.

Shekarabi och Pelling skriver att det är dags att stoppa vinstjakten i Uppsalas välfärd samtidigt som valfriheten och mångfalden ska värnas.

Men om regeringens lagförslag om ett långtgående vinsttak i välfärden skulle bli verklighet måste välfungerande verksamheter läggas ner. Det skulle slå hårt mot kommunerna och i förlängningen kvaliteten i välfärden.

En välfärd som fungerar bra är en självklar del i ett Sverige och Uppsala län som håller ihop och där alla ges likvärdiga möjligheter. En gemensamt finansierad välfärd, där olika typer av utförare tillåts bidra, ska värnas.

Att själv kunna välja har möjliggjort en mångfald av högt uppskattade verksamheter som annars inte hade funnits.

Närmare 340 000 barn i Sverige går varje dag till en förskola eller skola som drivs av en fristående aktör. Knappt hälften av alla vårdcentralsbesök sker i en privat verksamhet.

Samtidigt får mer än 200 000 människor varje månad lön från en fristående utförare i skola, vård och omsorg.

Det ska råda nolltolerans mot brister i välfärden och för det krävs det tydliga krav, uppföljning och tillsyn. Vi vill inrätta nationella kvalitetskrav för verksamheter som bedrivs inom välfärdsområdet.

Socialdemokraterna, med civilminister Ardalan Shekarabi (S) i spetsen, väljer istället att inrikta sig på driftsformer. Och slår därmed undan benen för uppskattade och välfungerande verksamheter.

Vi moderater värnar hög kvalitet, mångfald och valfrihet. Därför röstar vi nej till regeringens illa genomtänkta lagförslag om ett vinsttak i välfärden den 7 juni.

 
 

Debatt

Insändare