Logga in
Logga ut

Ostronodling testas i Sverige

En anläggning för odling av stillahavsostron, platta ostron och blåmusslor ska testas i Gullmarsfjorden i Bohuslän.

IVL Svenska miljöinstitutet har fått specialtillstånd för anläggningen av Jordbruksverket, eftersom stillahavsostron anses vara en invasiv art. Åsa Strand, projektledare på IVL Svenska miljöinstitutet, säger i ett pressmeddelande att man arbetar med att ta fram metoder som gör att ostronen inte förökar sig i odlingen, vilket skulle kunna göra det möjligt att ha kommersiell odling även i Sverige.

"Vi har haft stillahavsostron i Sverige i tio år, arten är väl etablerad, och den är dessutom en av världens mest odlade arter", säger hon.

Strand ser många fördelar med att odla musslor och ostron i svenska vatten.

"Dels filtrerar de havsvattnet på övergödande näringsämnen, dels utgör de ett viktigt livsmedelskomplement till våra allt mer utarmade vilda fiskbestånd", säger hon i pressmeddelandet.

Själva anläggningen är ytbaserad och består av ett 54 meter långt rör med rep ner till 25 meter. Förhoppningen är att den ska kunna sänkas ned under våren, för att vara mindre störande och för att inte påverkas av isläggning på vintern.

"Vi tror att det finns en stor potential för storskaliga system. Det skulle betyda mycket för den lokala marina näringen", säger Åsa Strand i pressmeddelandet.

 
 

Debatt