Logga in

"Otillräckligt förslag från regeringen"

De åtgärder som regeringen lagt på bordet om gängkriminalitet är otillräckliga, anser både M och KD.

Vi har fått med färre än hälften av de förslag vi pekat på, säger Moderaternas Johan Forssell.

Flerpartisamtalen om åtgärder mot gängkriminaliteten gick på fredagen in i skarpa förhandlingar. Den rödgröna regeringen lade då fram en lista med ett 30-tal förslag.

Men efter samtalsrundan har partierna inte kunnat enas.

Det som regeringen har lagt på bordet är otillräckligt, säger Kristdemokraternas rättspolitiske talesperson Andreas Carlson till journalister efter mötet.

Regeringen har enligt Carlson ombetts att återkomma med ett nytt förslag på lördagen. Johan Forssell, rättspolitisk talesperson för M, säger att regeringen måste komma med ett bättre bud och klarare besked om när åtgärderna kan vara på plats. Färre än tio av Moderaternas viktigaste förslag fanns med, enligt Forssell.

Vi har gett regeringen i uppgift att komma tillbaka i morgon. Det regeringen har lagt på bordet är helt otillräckligt för Moderaterna.

Frånvarande partiledare

Både KD och M hävdar att arbetet inte har försvårats av att deras partiledare är på en privat fest i Tel Aviv under tiden som samtalen pågår.

Centerpartiets företrädare Johan Hedin säger till journalister att förhandlingarna avbryts tillfälligt, men siktet är inställt på att återuppta dem.

Min tanke är att vi ska hålla momentum uppe, säger Hedin.

Förslagen handlar om straffskärpningar och nya verktyg för polisen, men också om brottsförebyggande åtgärder. Ett förslag är till exempel att det ska bli lättare för polisen att göra husrannsakan kopplat till gängbrottslighet.

På listan finns flera kontroversiella förslag som att avskaffa straffrabatten för unga mellan 18 och 21 år som begår grova våldsbrott samt att utreda anonyma vittnen.

Den slopade straffrabatten för unga har kommit med på listan efter att Socialdemokraternas regeringspartner, Miljöpartiet, nu kan tänka sig att göra rabatten snävare, så att till exempel grova våldsbrott inte längre omfattas.

MP vill att unga förstagångsförbrytare även i fortsättningen ska få straffrabatt.

Straffar man unga som inte är redan etablerade kriminella så kan det leda till att man sugs in i kriminalitet, säger partiets rättspolitiske talesperson Rasmus Ling.

Moderaterna och Kristdemokraterna vill avskaffa straffrabatten helt.

Det blir en svår avgränsning om man ska avskaffa ungdomsrabatten i vissa delar, sade KD:s Andreas Carlson före mötet.

M inte nöjt

Ett annat kontroversiellt förslag på listan är att utreda ett så kallat vistelseförbud, som ska hindra att brottslingar efter avtjänat straff ska återuppta sin verksamhet i sitt gamla område.

Vistelseförbud är ett av tio förslag som Moderaterna kräver att få igenom. Fler andra av M-förslagen saknades dock på listan som lades fram när mötet inleddes. Till exempel visitationszoner, dubbla straff för gängrelaterad brottslighet och sänkt gräns för obligatorisk häktning.

Moderaternas Johan Forssell kräver att få igenom nästan alla de tio punkterna för att ingå en överenskommelse.

Vår röda linje går väldigt nära de tio punkterna, som det i flera fall redan finns en majoritet för i Sveriges riksdag, sade han på väg in på mötet.

"Steg i rätt riktning"

Liberalernas Johan Pehrson kommenterade regeringens nya, förlängda lista när han kom till fredagens möte.

Det jag hittills hört och sett är steg i rätt riktning, säger han.

Liberalerna är nöjda med att förslag om tidigare och tydligare insatser mot barn som är på väg in i kriminalitet finns med.

Partiet vill dock att listan kompletteras med ett slopande av den så kallade mängdrabatten på straff när någon döms för flerfaldig brottslighet. Liksom ett avskaffande av tvåtredjedelsfrigivningen.

Enligt regeringens förslag ska villkorlig frigivning kopplas till deltagande i brottsförebyggande åtgärder.

Kostar pengar

Från regeringens sida har det framförts att förslag om att slopa mängdrabatt och två tredjedelsfrigivning kommer att kosta pengar i form av fler fängelseplatser.

Det är tyvärr så att man räknar på att det får kostnadseffekter. Jag tycker att det är cyniskt och sorgligt, säger Pehrson.

Även ett slopande av straffrabatten för unga skulle innebära ökade kostnader för kriminalvården.

Mötet inleddes klockan 11. Vid 12.30-tiden ajournerades det för att förhandlarna skulle kunna överlägga med sina partiledningar och på eftermiddagen beslutades att samtalen återupptas under lördagen.

Kronvittnen utreds

Flera förslag på regeringens nya lista finns det redan brett stöd för. Till exempel att skärpa straff för narkotikaöverlåtelse, för att rekrytera unga till kriminalitet och för övergrepp i rättssak, det vill säga att hota vittnen.

Brett stöd finns också för att skärpa vittnesskyddet och för att grova vapenbrott och olovlig hantering av sprängämnen ska straffas hårdare.

Det finns även brett stöd för att utreda ett system med kronvittnen.

 
 

Debatt